Matbaa Baskısı

Matbaacılık mesleği ülkemizde tam olarak tanınmamaktadır. Bir çok kişi matbaacılık mesleğinin tarihi filimlerde gösterildiği gibi veya tarih kitaplarında Gutenberg ve İbrahim Müteferrika’dan bahsedilirken kurşun harfler kullanılarak icra edilen bir meslek olduğunu düşünmektedirler.

Teknolojinin gelişmesi matbaacılık mesleğini de etkilemiş ve üretimde kullanılan makineler bilgisayar kontrollü hale gelmiştir.
 
Günlük hayatımıza dikkatlice baktığımızda yaşamımızın her aşamasında basılı ürünlerle karşılaştığımızı görürüz.

Haberleri almak için okuduğumuz dergiler, gazeteler, plastik poşetler ve diş macunu tüpleri üzerindeki baskılar, romanlar, broşür ve kataloglar, karton ambalajlar, meşrubat ve konserve kutularının üzerindeki baskılar, cips poşetleri, her nevi ambalajın üzerine yapıştırılmış olan etiketler, kartvizitler, takvimler ve burada saymadığımız bir çok ürün hep matbaalarda üretilmektedir.

Teknikler

  • Ofset baskı
  • Tipo baskı ya da yüksek baskı (günümüzde işlevini yitirmiştir)
  • Tifdruk ve flekso baskı (ambalaj özellikle fotopolimer yüzeylerin baskısı)
  • Serigrafi baskı (kâğıt, seramik, tekstil vb. yüzeyler)
  • Anagram baskı
  • Hologram
  • Tampon

Çalışmalar Arasında;

Katalog, Takvim, Ajanda, Bloknot, Antetli Kağıt, Kitap Ayracı, Amerikan Servis... gibi ofset baskılarının üretimi yapılmaktadır.